“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

Highlight Activities:  Speaking Practices

blog

กิจกรรมฝึกพูด สนทนา

สำหรับผู้ที่ลงคอร์สปรับพื้นฐาน

ตั้งแต่ English Foundation Plan5 ขึ้นไป

หรือลงคอร์สสนทนาโดยตรง (Converstion)

มีเสริมกิจกรรมฝึกพูดหรือสนทนา

พร้อมกับการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานทั่วไป

เช่นการฝึกเรียงประโยคตอบโต้ช่วงระหว่างการสนทนา

มีระบบการฝึกจากพาร์ท speaking ของไอเอ็ลทส์ทั้ง 3 พาร์ท

ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดมีทักษะในการคิดเป็นภาษาอังกฤษ

สามรถกลั่นความคิดออกมาเป็นภาษาอังกฤษแทนภาษาไทย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถาม "ครูคริส" ที่สถาบันฯ