“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

Private A & B คอร์สกลุ่มแต่แยกสอนแบบตัวต่อตัว

blog

เรียนเป็นกลุ่ม 2-3+ คน แต่แยกสอนเฉพาะคนหรือแบบตัวต่อตัว โดย ฝึก หรืออธิบายแบบตัวต่อตัว ตามหลักสูตรหรือบทเรียนนั้นๆ ของแต่ละคนโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ระดับเดียวกัน หรือไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนตามกันไม่ทัน ไม่เหมือนการเรียนแบบเก่า