“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ 6 ประเภท สอนโดยครูคริส

blog

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ 6 ประเภท

สอนโดย ครูคริส

1 คอร์สปรับพื้นฐาน 3 ระดับ
(3-level English foundation)

ปรับฐานภาษาอังกฤษให้แข็งแรง ปูพื้นตั้งแต่เริ่มต้น จนพูด ฟัง อ่าน เขียน และสื่อสารได้ ทั้งเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน รวมถึงการเตรียมสอบโทอิก ไอเอ็ลทส์ CMU etegs เรียนต่อต่างประเทศ และอื่นๆ รวมทักษะและการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับมัธยม ถึง ป. โท เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา และวัยทำงานทั่วไป
ไม่จำกัดอายุ

2 คอร์สสนทนา
(Conversation)
สอนพูดอย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนและวิธีลัดที่ทำให้พูดได้เร็ว ฟังออก สามารถเรียงประโยคตอบโต้ด้วย Pattern ที่จำได้ง่ายและใช้บ่อย ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงานด้านต่างๆ ออกเสียงได้ถูกต้อง ชัดเจนดั่งเจ้าของภาษา พูดภาษาที่เป็นทางการได้ ภาษาสุภาพไพเราะ เป็นธรรมชาติ พูดคล่องตามเท้นส์แต่ละอย่าง
สำเนียงบริติช แม่แบบมาตรฐานภาษาโลก

3 คอร์สเตรียมสอบไอเอ็ลทส์
(Ielts Exam Preparation)
รับรองผลคะแนน 6.0 - 8.5+ กำหนดวันเวลาเรียนได้ แถมชั่วโมงเรียนแบบกันเอง กรณีที่พื้นฐานยัง ไม่ดี สามารถเรียนควบคู่กับคอร์สปรับพื้นฐาน เพื่อ ปูพื้นให้แน่นก่อน เพื่อให้สอบไอเอ็ลทส์ได้แบนด์ที่ต้องการอย่างมั่นใจยิ่งขึ้น เรียนรู้เทคนิกดีๆ
สำหรับตอบโจทย์อย่างแตกฉาน ฝึกและประเมินความพร้อมก่อนสอบจริง

4 คอร์สเตรียมสอบโทอิก
(Toeic Exam Preparation)
รับรองผลคะแนน 550 - 800+ เสริมทักษะการฟังและวิเคราะห์โจทย์แกรมมาร์และรีดดิ้งเชิงลึก ฝึกทำข้อสอบย้อนหลัง กรณีพื้นฐานไม่ดีสามารถเรียนควบการปรับ
พื้นฐานเพื่อสอบให้ได้คะแนนโทอิกที่สูงที่สุด และประเมินความพร้อมก่อนสอบจริง การันตีผลคะแนน หากสอบยังไม่ได้ตามเป้าหมายสามารถติวซ้ำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5 คอร์สแกรมมาร์
(Grammar for All Levels)
เรียนไวยากรณ์ภาคปฏิบัติ เน้นความเข้าใจและใช้ได้จริง ทั้งเพื่อสอบและสื่อสาร ตามสโลแกน “ฐานของตึกคืออิฐ ฐานของชีวิตคือการศึกษา ฐานของภาษาคือ
ไวยากรณ์” โดยเฉพาะ นร. ระดับมัธยมควรจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับแกรมมาร์แน่นที่สุด ก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย มิฉะนั้น จะส่งผลเสียยันวัยทำงาน

6 คอร์สอิงลิชออนดีมานด์
(English On Demand)
คอร์สย่อยสำหรับเสริมฟรีเมื่อลงคอร์สปรับพื้นฐาน (Plan4-9) ผู้ที่ลงเรียนคอร์สปรับพื้นฐาน 3 ระดับ Plan4 ขี้นไป สามารถเรียนคอร์สที่ 6 นี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่นนักเรียนมัธยมจะได้รับการติวเรื่องที่จะสอบที่โรงเรียน และผู้ใหญ่วัยทำงานรับ
การสัมภาษณ์งาน หรือปรึกษาเกี่ยวภาษาอังกฤษเรื่องอื่นๆ ฟรี เป็นต้น

#ครูคริส
#คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวเชียงใหม่