“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

คอร์สเรียนประเภทที่ 1 (ปรับพื้นฐาน 3 ระดับ - Three-level English Foundation Course)

blog

 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเร่งรัด เพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
 • ไม่มีพื้นฐานก็เรียนคอร์สนี้ได้
 • ปูพื้นฐานตั้งแต่ต้น เพื่อฟัง อ่าน เขียน และพูด ด้วยภาษาที่เป็นทางการ
 • รื้อฟื้น/ทบทวน ทุกสิ่งที่เคยเรียนมา ที่ได้คืนครูไปหมดแล้ว laughing
 • ย่นเวลาจากสิบปี (มัธยม - ป.ตรี) ให้เหลือเพียง 40-120 ชั่วโมง ก็สื่อสารได้อย่างมั่นใจ
 • รีเซ็ตทุกอย่างที่เคยเรียนมาผิด ๆ แก้ตรงเหตุที่ทำไมพูดไม่ได้สักททีหมด
 • ปัญหาถ้าเคยเรียนมาตั้งสิบปี แต่ยังเรียงประโยคไม่เป็น
 • ฝึกใช้ภาษาให้ถูกแกรมมาร์ตั้งแต่ต้น เรียงประโยคเป็น อย่างเจ้าของภาษา
 • เหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือพื้นฐานไม่ดี ตั้งแต่ระดับมัธยม - ป. โท และวัยทำงาน
 • เรียนสไตล์ฝรั่ง เหมือนนั่งเรียนในห้องสมุดสบายๆ โดยมีติวเตอร์คอยนั่งสอนอยู่ใกล้ ๆ
 • เสริมพื้นฐานให้แข็งแรง เพื่อเตรียมสอบโทอิก ไอเอ็ลทส์ และ CMU etegs ฯลฯ
 • มีใบ Certificate เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าไปต่างประเทศ ฯลฯ