“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

คอร์สเรียนประเภทที่ 3: คอร์สเรียนเตรียมสอบไอเอ็ลทส์ - Ielts Exam Preparation Course

blog

  • รับรองผลคะแนน 6.0 - 8.5+ กำหนดวันเวลาเรียนได้
  • แถมชั่วโมงเรียนแบบกันเอง
  • กรณีพื้่นฐานยังไม่ดี สามารถเรียนควบคู่กับคอคอร์สปรับพื้นฐานเพื่อปูพื้นให้แน่นก่อน
  • เพื่อให้สอบไอเอ็ลทส์ได้แบนด์ที่ต้องการอย่างมั่นใจยิ่งขึ้น 
  • เรียนรู้เทคนิกดี ๆ
  • สำหรับตตอบโจทย์ทักสี่ทักษะอย่างแตกฉาน
  • ฝึกและประเมินความพร้อมก่อนเข้าสอบจริง
  • หากสอบยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ติวซ้ำฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม