“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

คอร์สเตรียมสอบโทอิก - Toeic Exam Preparation Course

blog

รับรองผลคะแนน 550 - 800+ คะแนน

เสริมทักษาะการฟังและวิเคราะห์โจทย์แกรมมาร์และรีดดิ้งเชิงลึก

ฝึกทำข้อสอบย้อนหลังมากกว่า 10 ชุด (ชุดละ 200 ข้อ)

กรณีพื้นฐานไม่ดี สามารถเรียนควบคู่กับคอร์สปรับพื้นฐาน เพื่อสอบให้ได้คะแนนโทอิกที่สูงที่สุดที่จะเป็นไปได้

ประเมินความพร้อมก่อนเข้าสสอบจริง

การันตีผลคะแนน หากยังสอบไม่ได้ตามเป้าหมาย สามารถติวซ้ำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม