“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

คอร์สสนทนา - Conversation Course

blog

  • สอนพูดอย่างเป็นระบบ
  • ตามขั้นตอนและวิธีลัดที่ทำให้พูด สื่อสารได้เร็ว ฟังออก
  • สามารถเรียงประโยคตอบโต้ด้วย Pattern ที่จำได้ง่ายและใช้บ่อย
  • สำหรับใช้สื่อสารทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงานด้านต่างๆ
  • ออกเสียงได้ถูกต้อง ชัดเจนดั่งเจ้าของภาษา
  • พูดภาษาที่เป็นทางการได้
  • ภาษาสุภาพ ไพเราะ เป็นธรรมชาติ
  • พูดคล่องตามเท้นส์แต่ละอย่าง
  • สำเนียงบริติช แม่แบบมาตรฐานภาษาโลก