“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

คอร์สเตรียมสอบไอเอ็ลทส์ - Ielts Exam Preparation Course

blog

  • รับรองผลคะแนน 6.0 - 8.5+ แบนด์
  • กำหนดวันเวลาเรียนได้
  • แถมชั่วโมงเรียนแบบกันเอง
  • กรณีพื้นฐานยังไม่ดี สามารถเรียนควบคู่กับคอร์สปรับพื้นฐาน เพื่อปูพื้นให้แน่นก่อน
  • เพื่อให้สามารถสอบไอเอ็ลทส์ได้แบนด์ที่ต้องการอย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
  • เรียนรู้เทคนิกดี ๆ สำหรับตอบโจทย์อย่างแแตกฉาน
  • ฝึกชุดข้อสอบจริงย้อนหลัง 1-5 ปี หรือประมาณ 20-30 ชุด (ทั้งพูด ฟัง อ่าน และเขียน) 
  • ฝึกจนพร้อมและมั่นใจว่าจะได้แบนด์ที่ต้องการ
  • ประเมินความพร้อมก่อนเข้าสอบจริง