“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

คอร์สแกรมมาร์ (ระดับประถม - มัธยม) - Grammar For All Levels

blog

เรียนไวยากรณ์ภาคปฏปฏิบัติเน้นคความเข้าใจแและใช้ได้จริง

ทั้งเพื่อสอบ และการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการททำงานตาม

สโลแกน "ฐานของตึกคืออิฐ ฐานของชีวิตคือการศึกษา ฐานของภาษาคือไวยากรณ์"

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนระดับมัธยมควรจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับแกรมมาร์แน่นที่สุด 

ก่อนที่จะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

มิฉะนั้น อาจจะส่งผลเสียยันวัยทำงาน เพราะช่วงเวลาที่เข้ามหาวิทยาลัย

จะไม่มีเวลาเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับแกรมมาร์

แล้วพอเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ต้องหาสมัครงานเลย

และแต่ละงานในปัจจุบันก็ต้องการคนที่ได้ภาษาอังกฤษระดับที่สื่อสารได้