“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

“เรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ “Direct Learning”
เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน
สามารถเรียนรู้มากกว่า การเรียนแบบเก่าหนึ่งปี!”

คอร์สปรับพื้นฐาน 3 ระดับ - Three-level English Foundation Course

blog

 • คอร์สเร่งรัดเพื่อการสื่อสาร

        เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

 • ไม่มีพื้นฐานก็เรียนคอร์สนี้ได้
 • ปูพื้นฐานตั้งแต่ต้น เพื่อฟัง อ่าน

        เขียน และพูด ด้วยภาษาที่เป็นทางการ

 • รื้อฟื้น/ทบทวน ทุกสิ่งที่เคยเรียนมา

        ที่ได้คืนครูไปหมดแล้ว!

 • ย่นเวลาจากสิบปี (มัธยม-ป.ตรี) ให้เหลือเพียง

        40-120 ชม. ก็สื่อสารได้อย่างมั่นใจ

 • รีเซ็ตทุกอย่างที่เคยเรียนมาผิดๆ

        แก้ตรงเหตุที่ทำไมพูดไม่ได้สักที

 • หมดปัญหาถ้าเคยเรียนมาตั้งสิบปี

        แต่ยังเรียงประโยคไม่เป็น

 • ฝึกใช้ภาษาให้ถูกแกรมม่าร์ตั้งแต่ต้น

        เรียงประโยคเป็น อย่างเจ้าของภาษา

 • เหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือพื้นฐานไม่ดี

        ตั้งแต่ระดับมัธยม - ป. โท และวัยทำงาน

 • เรียนสไตล์ฝรั่ง เหมือนนั่งเรียนในห้องสมุด

        โดยมีติวเตอร์คอยนั่งสอนอยู่ใกล้ ๆ

 • เสริมพื้นฐานให้แข็งแรง เพื่อเตรียมสอบโทอิก

        ไอเอ็ลทส์ และ CMU etegs ฯลฯ

 • มีใบ Certificate เพื่อยื่นขอวีซ่าไปต่างประเทศ ฯลฯ